By Language / Turkish

Enerji Denetimleri

Enerji denetimleri, tasarlanmış performans seviyesi ya da sektörün en iyi uygulamasına kıyasla bir tesisin gerçek enerji performansının -sistemler ve ekipman kullanılarak- kapsamlı değerlendirmesidir. Bu kursun amacı, başarılı bir şekilde enerji denetim süreci hazırlamak ve bu süreçte yer almak için farklı enerji denetimi tiplerinin, genel denetim sürecinin ve ayrıca denetim metodolojisinin incelenmesidir.
* Bir enerji denetiminin gerçekleştirilmesi ile edinilen bilgileri tanımlayabilecek, * Farklı denetim tiplerinin özelliklerini belirleyebilecek, * Bir denetim için verileri hazırlayabilecek, * Bir enerji denetimindeki aktiviteleri ve adımları sayabileceksiniz.
There is no description for this course

Course content

    • Online Course
    • Course Assessment